Uvolněte se, prosím


Málokdo si uvědomuje, že celý sex je vlastně jen o napětí a uvolnění. Sexuální touha, sexuální apetit je v podstatě psychická tenze, která často přerůstá do tenze tělesné, fyzické, svalové. Známe dobře ženské migrény, které zázrakem zmizí po orgasmu. Známe popudlivost a nevrlost mužů, kteří trpí sexuálním přetlakem, či partnerskými problémy. Známe dokonce svalový třas mladých mužů, jejichž sexuální puzení je tak silné, že se projevuje samovolným třesem ve svalech celého těla. Tomu všemu lze ale předejít. Jednak je třeba vyladit vhodně samotnou interakci mezi dvěma partnery, případně odstranit napětí z očekávání vlastního intimního aktu.

Jak se uvolnit

Nejběžnějším prostředkem k uvolnění je samozřejmě alkohol. Nesmí se to s ním ale přehnat. Po této stránce mnohem spolehlivější je třeba poppers , neboli chemický čistič video a audio hlav.