O tom, že poÄet dopravních nehod neustále roste, není nejmenších pochyb. Platí to nejen u tÄ›ch, kde se prakticky nikomu nic nestane, ale i u tÄ›ch se skuteÄnÄ› tragickými následky. Není tedy divu, že s tímto problémem chce mnoho lidí nÄ›co dÄ›lat. Problém je, že to není tak snadné, jak bychom si mohli myslet.

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba zamyslet se nad příÄinami tohoto znepokojivého trendu. Tou hlavní je zde samozÅ™ejmÄ› stále vyšší poÄet automobilů brázdících naÅ¡e silnice. Je pak jen logické, že Äím více jich bude, tím vÄ›tší je pravdÄ›podobnost, že se nÄ›jaká dopravní nehoda stane. A to není ani zdaleka vÅ¡e.

 

dopravních nehod stále přibývá

 

Stále se zvyÅ¡ující poÄet vozidel vede taky k vÄ›tšímu poÄtu dopravních komplikací, jako jsou dlouhé fronty na semaforech Äi ÄastÄ›jší dopravní zácpy. Navíc to po Å™idiÄích vyžaduje stále více soustÅ™edÄ›ní, a tak není divu, že se jízda stává Äím dál víc stresující. Je tedy jen logické, že mnozí ve snaze se tÄ›mto problémům vyhnout budou i za volantem jednat zkratkovitÄ›, což nebezpeÄí dopravní nehody znaÄnÄ› zvyÅ¡uje.

 

Nelze ovÅ¡em vÅ¡e svádÄ›t na poÄet vozidel. Svou roli v tom mají i nízké požadavky, které jsou na absolventy autoÅ¡kol kladeny. Když se podíváme na úspěšnost absolventů, je nám jasné, že neprojdou jen ti, kteří skuteÄnÄ› jezdit neumí. Naprostá vÄ›tÅ¡ina lidí Å™idiÄák udÄ›lá, a to bez ohledu na to, že jejich Å™idiÄské dovednosti nejsou až tak dobré. Když to navíc spojíme s chováním mladých, nezodpovÄ›dných lidí, pak máme recept na katastrofu.

 

znaÄka upozorňující na nutnost pÅ™ipoutání

 

Dobrá, co s tím ale dělat? Problém je v tom, že plošná opatření v tomto případě nejsou příliš efektivní. Jistě, vlády se o ně pokouší, naposledy zpřísněním trestů za dopravní přestupky, avšak je jasné, že to fungovat příliš nebude.

 

Jediným Å™eÅ¡ením je zde osvÄ›ta, kdy se lidem bude neustále ukazovat, jaké následky může dopravní nehoda mít, a také snížení poÄtu vozidel (skuteÄnÄ› musí mít každá rodina tÅ™i nebo ÄtyÅ™i auta?). Teprve pak budeme mít nadÄ›ji, že se tyto statistiky sníží.