Vzhledem ke stále rostoucím cenám nemovitostí není divu, že se mnoho podnikatelů namísto klasického sídla rozhodne pro to virtuální. I u něj však záleží na tom, kde bude umístěno. Proto se tito často před konečným rozhodnutím dívají na seznam sídel s tím, že si v něm mohou vybrat. Neuvědomují si však, že i zde jsou určitá omezení, o kterých je dobré vědět.

V první řadě je to fakt, že si jej vede každá firma, poskytující virtuální sídlo, sama. To znamená, že v seznamu, který má uveřejněný, najdeme pouze ty, které má právě ona k dispozici. A ačkoliv je pochopitelné, že nebude zveřejňovat nabídku konkurence, pro běžného člověka to celou věc poněkud komplikuje. Znamená to totiž, že se musí podívat na seznam každé firmy a porovnat je mezi sebou, což je časově i mentálně mnohem náročnější.

každá firma se snaží vydělat peníze

Také jsou zde umisťovány z pochopitelných důvodů pouze ty nejlepší fotografie, které mohou často vyvolat klamný dojem, že ona nemovitost vypadá mnohem lépe, než tomu ve skutečnosti je. Také zde nenajdeme fotografie okolí, takže pokud danou lokalitu osobně neznáme, nevíme, zda je skutečně tak dobrá, i když cena nám může leccos napovědět. Jistě, obvykle zde najdeme i popis, avšak ten bývá často všeříkající, plný obecných frází, ze kterých se toho mnoho nedozvíme.

jedno z možných firemních sídel

Také zde nenajdeme přesné podmínky, s výjimkou ceny, a často ani odkaz na ně. Pokud se je chceme dozvědět, musíme zajít do úplně jiné sekce internetové stránky dané firmy. Přitom právě ty jsou pro nás velmi důležité a rozhodně by na ně měl být u seznamu sídel odkaz.

Je tedy jasné, že pouze podle seznamu hledat vhodné virtuální sídlo nelze. A to je škoda, neboť by byla zdaleka nejjednodušší a nejrychlejší metoda, která by nám značně usnadnila výběr. Bohužel, v současné době nic takového není, a ani se neplánuje. Nezbývá tedy, než se obrnit trpělivostí a pokračovat ve složitém hledání.