Lidé si častou pletou strategii a plán. I když to zní podobně, není to stejné. Marketingová strategie je spíš souhrnem nápadů, idejí, analýz a aktivit, které je potřeba udělat. Naopak plán je detailním harmonogramem, který je rozdělený na určité období. Časová doba je rozdělena na jednotlivé úseky a činnosti, které jsou nutné pro úspěšné fungování podniku.
výpočet v bloku

Základem jsou aktivity

Základním kamenem marketingového harmonogramu jsou veškeré činnosti, které se budou v určitém časovém období provádět. To ale není jediná věc, která by se tam měla objevit. Ideální je, když má podobu tabulky, kterou můžete snadno vytvořit v programu Excel, Google Tabulky nebo jakémkoli jiném tabulátoru. Podívejme se na to, na co všechny byste neměli zapomenout.

Krok za krokem

Existuje několik bodů, na které jednoduše nelze zapomenout. Patří mezi ně:

  • definování všech aktivit,
  • vytvoření rozpočtu,
  • určení zodpovědných osob (projektového manažera),
  • stanovit seznam úkolů,
  • stanovit hlavní i menší cíle.

Cíle a rozpočet jsou dvě velmi důležité části, na které je zapotřebí se hodně soustředit. Bez cílů nemůžete úspěšně podnikat a bez rozpočtu se společnost rychle zhroutí. Vždy musíte vědět, jaké budete mít náklady na příští půl roku či rok. Podle toho si můžete stanovit, jakých minimálních zisků musíte dosáhnout.
bílá tabule

Bude to fungovat?

Aby vše proběhlo v pořádku a měli jste jistotu, že vytvořený harmonogram bude fungovat, musíte udělat ještě jednu věc. Určete osobu, která za to bude zodpovídat. Bude dohlížet na plnění činností a úkolů, provádí aktualizace v případě potřeby a zároveň i vytváří reporty pro vedení společnosti.

V případě, že máte malou firmu, tak tuto pozici samozřejmě můžete zastávat sami, ale větší firma to nezvládne. Ta potřebuje odborníka v podobě projektového manažera . Vedení potom zbude dost času na efektivní rozvoj společnosti.