Elektrotechnika je obor, který vyžaduje abstraktní myšlení, schopnost logického uvažování a pochopení základních principů, které nejsou mnohdy hmatatelné. Elektřina není vidět, není cítit ani slyšet a přesto o ní víme a dokážeme ji rozlišovat podle různých parametrů. Pro nás, „obyčejné smrtelníky“, co si s elektrotechnikou zrovna moc netykáme, to znamená především vědět, že existuje někdo, kdo nám dokáže nejen energii přivést do domu a rozvést ji po bytě, ale také bdít nad tím, abychom ji využívali ke svému prospěchu, aby nikoho nezranila či nezabila a aby nezpůsobila hmotné škody.

elektrikář při práci

Když už jsme zde naznačili pojem hmotných škod, jaké máme v souvislosti s elektřinou na mysli? Je to především požár, dobrý sluha, ale zlý pán a o tom, co dovede, se snadno přesvědčíte ve statistikách Integrovaného záchranného sboru. Stačí si prohlédnout pár fotek vyhořelých domů či bytů a bude vám z nich úzko při představě, že něco takového by mohlo postihnout i vás.

kabely pro elektrické rozvody

A jak je vůbec možné, že požár vznikne díky závadě na elektroinstalaci, není to jen přehnané? Nebo dokonce reklamní trik, jak vyhazovat zbytečně peníze v souvislosti s ceníkem revizí elektro Revize elektro Revtech?

Ne, opravdu to přehnané není a k požáru může dojít velmi snadno. Kupříkladu skřípnete prodlužovací šňůru pod dveřmi nebo psacím stolem, na zemi bude balík kancelářského papíru a vedle záclona. Ve šňůře se časem od sebe oddělí plastová izolace od kabelu, kabely se propojí, a pokud bude mezi nimi optimální vzdálenost, dojde ke vzniku elektrického oblouku, podobně jako je tomu např. u elektrické svářečky. Oblouk snadno přeskočí na papír či záclonu a dál už nemusíme pokračovat.

Stejný scénář se může odehrávat u elektrických spotřebičů, špatně dotažených šroubů v zásuvkách, hlavně u hliníkových vodičů, v rozvodných krabicích či kdekoli jinde na elektrických rozvodech. Proto má význam práce revizního elektrikáře, který vše proměří a na podobné závady vás včas upozorní, případně sjedná nápravu.