Zájmová činnost na školách pomáhá


Na školách se dbá nejen na kvalitní systém vzdělávání, ale také na výchovu k praktickému životu. Samozřejmě, že se nezapomíná ani na rozvoj klíčových kompetencí žáka, a v té souvislosti se nezapomíná ani na rozvoj dovedností, nadání a talentu každého žáka. Individuálním přístupem ke každému žákovi pedagog vysleduje jeho schopnosti a zájmy, a poté už není problém jeho schopnosti rozvíjet i nad rámec povinného vzdělávání. Je známo, že děti, například velmi málo sportují, proto se i zájmová činnost zaměřuje hlavně tímto směrem.

Motivace je nejúčinnější

Jak ale získat žáky pro činnost, která by podpořila jejich tělesné schopnosti, která by vedla ke zdravému fyzickému vývoji každého z nich? Nejúčinnějším nástrojem je vhodná volba motivace. Ostatně stejný potisk triček jednotlivých zájmových kroužků nemusí mít pouze sportovní činnost. Jedná se o jednu z mnoha na sebe navazujících motivačních cest. Žák bude patřit k jedné skupině, kterou spojují stejné zájmy. Žák nebude stát mimo kolektiv, protože každý člověk potřebuje někam patřit.

Zájmová činnost na školách pomáhá
Ohodnoťte příspěvek